2013/02/16

Argizaiola Oinarriak / Bases Argizaiola


ARGIZAIOLA LEHIAKETA

OINARRIAK

PAPEREAN/ZURIBELTZEAN EDO KOLORETAN

 TALDEAK: EUSKAL HERRIKO ARGAZKILARI TALDEEN ELKARTEko partaide diren guztiek esku ahal izango dute, hala nahi izanez gero eta ondorengo baldintzak betetzen badituzte:

        FEDERAZIOAK BABESTUTAKO argazki lehiaketaren bat antolatzea.
        Federazioari urteroko kuota ordainduta izatea.
        Antolatzen duten lehiaketarentzat babesa eskatzean, ARGIZAIOLA LEHIAKETAn parte hartu nahi dutela ohartarazi beharko dute, eta 1. eta 2. baldintzak bete. OINHARRIETAN NABARMEN AGERTUKO DA “ ARGIZAIOLA LEHIAKETAREN SAILKAPENERAKO BALIAGARRIA” esaldia eta lehiaketa horren oinarri orokorrak ere argitaratuko dira.
        Argazkilari taldeek epaimahaiaren aktaren kopia bidali beharko dute Federaziora, sailkatu direnen izen, helbide, e-mail eta telefonoa.

ARGAZKILARIAK: Euskal Herriko bizilagunak izango dira (Nafarroa eta Iparraldea barne hartuta) eta ondorengo baldintza hauek bete beharko dituzte:

        ARGIZAIOLA LEHIAKETA OSATZEN DUTEN LEHIEAKETETATIK EDOZEINETAN KATEGORIA BAKOITZETAN LEHEN HIRU LEKUEN artean egotea,urte bakoitzean.
Nazional eta Internazional lehiaketenen irabazleak ez badira Euskal Herriko bizilagunak, gonbidapena lehen hiru saritu euskaldunei eramango die.
        Sailkapenerako baliagarri diren lehiaketak amaitu eta gero (urte naturalaren epearen barruan) argazkilari bakoitzak  GEHIENEZ ere BOST argazki aurkez ditzan gonbitea egingo du Federazioak (40 x 50 zmko kartulinan eta ezarrera askean) GAIA LIBREA.  Gonbidapenak lortu diren lehiaketetan saritutako argazkiak ere sar daitezke.

Argazkilari bakoitzak gehienez ere hiru gonbidapen jaso ahal izango ditu, eta beraz, gehienez ere hamabost argazki aurkeztu ahal izango ditu Argizaiola Lehiaketara.

GONBIDAPEN HORIEI ERANTZUNEZ JASOTZEN DIREN ARGAZKIEK HARTUKO DUTE PARTE ARGIZAIOLA LEHIAKETAN.

Epaimahaiak, ARGIZAIOLA SARIA IZENEZ IZENDATUKO DEN LEHEN SARI BAT aukeratuko du eta aukeratutako gai eta prozeduren arabera azpimarratzeko modukotzat joz gero, bi accesit.
Emaitza Federakuntzaren WEB orrialdean argitaratuko da.

Lehiaketaren irabazlea garaikur berezi bat eta 600 euro jasoko ditu. Accesiten irabazle bakoitza 200 euro jasoko ditu.

Horrez gain, Epaimahaiak beste argazki batzuk ere aukeratuko ditu, guztira HOGEITA HAMAR gutxienez, eta horiekin ERAKUSKETA IBILTARIA egingo da, kasu bakoitzean erabakiko den estatu mailako eta atzerriko aretoetan zehar.

Erakusketa ibiltaria osatuko duten argazki horiek, FEDERAZIOREN FOTOTEKAra joango dira erakusketa amaitutakoan, gehienez ere, egile bakoitzaren bi lan, eta horretarako, argazki horiek dohaintzan emateko konpromisoa hartzen dute argazkilariek.

Lehiaketara aurkeztu diren argazkien bereizketa  batekin CD-ROM bat emango zaio partaide bakoitzari; horretarako NAHITAEZKO ekarri behar da CD bat bereizmen handiko aurkeztutako argazkiekin (300ppp).

ARGILZAIOLA LEHIAKETAren sariak Federazioak antolatuko duen bazkari batean emango dira eta nahi duten lehiakide eta argazkizale guztiek parte hartu ahal izango dute bertan. Ekitaldi berean Federazioaren beste aipamen batzuk, FIAP saria e.a., banatuko dira.

CERTAMEN ARGIZAIOLA

BASES

PAPEL / BLANCO Y NEGRO O COLOR

AGRUPACIONES: Podrán participar todas aquellas, pertenecientes a la FEDERACION DE AGRUPACIONES FOTOGRAFICAS DEL PAIS VASCO, que así lo deseen y cumplan los siguientes requerimientos:

         Que convoquen un concurso fotográfico PATROCINADO POR LA FEDERACION.
         Tengan abonada la cuota anual a la Federación.
         Al solicitar el patrocinio de su concurso, deberán advertir que desean participar en el TROFEO ARGIZAIOLA y cumplir con los requisitos 1 y 2. EN SUS BASES SE INDICARAN DE FORMA DESTACADA "CLASIFICATORIO CERTAMEN ARGIZAIOLA” y publicarán las bases generales del mismo.
         Las Agrupaciones remitirán a la Federación una copia del  acta del jurado, indicando nombre, dirección, e-mail y teléfono de los clasificados.

FOTOGRAFOS:            Serán residentes en el País Vasco (incluido Navarra e Iparralde) y reunir las siguientes condiciones:

         Quedar clasificado en uno de los TRES PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORIA EN CUALQUIERA DE LOS CONCURSOS QUE INTEGREN EL CERTAMEN ARGIZAIOLA, en cada año natural.
En el caso de que en los concursos nacionales o internacionales los ganadores no fueran residentes en el País Vasco, la clasificación se trasladará a los tres primeros clasificados vascos.
         Una vez finalizados los concursos clasificatorios (dentro del periodo de año natural) la Federación invitará a dichos fotógrafos a presentar un MAXIMO de CINCO fotografías cada uno (sobre cartulina 40 x 50 cm y con colocación libre) TEMA LIBRE, no presentadas al Certamen Argizaiola en anteriores ediciones. Se podrán incluir las fotografías premiadas en los Concursos en los que se han obtenido las invitaciones.

Cada fotógrafo solo podrá optar a un máximo de tres invitaciones y por lo tanto presentar al Certamen Argizaiola un máximo de quince fotografías

LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE RECIBAN EN RESPUESTA A ESTAS INVITACIONES, SERAN LAS QUE PARTICIPEN EN EL ”CERTAMEN ARGIZAIOLA”.

Reunido el Jurado escogerá un PRIMER PREMIO QUE SERA DENOMINADO TROFEO ARGIZAIOLA y dos accésit en virtud de temas y procedimientos que merezcan ser destacados.

El resultado se publicará en la WEB de la Federación

El ganador del Certamen recibirá un trofeo original y un premio de 600 euros. Los ganadores de los dos accésits recibirán un trofeo diseñado para la FAFPV.

El Jurado escogerá otras fotografías, hasta completar un número no inferior a TREINTA, con las que se formará una EXPOSICION ITINERANTE por las salas nacionales y extranjeras a determinar en cada caso.

Estas fotografías que compondrán la exposición itinerante, al finalizar la misma un máximo de 2 por autor, pasarán a formar parte de la FOTOTECA DE LA FEDERACIÓN, para lo cual los fotógrafos participantes se comprometen a ello en donación.

A cada participante se entregará un CD-ROM con una selección de las fotografías presentadas al Certamen, para lo que es IMPRESCINDIBLE que se aporte un CD con las obras participantes en el Certamen, en alta resolución (300 ppp).

Los premios del CERTAMEN ARGIZAIOLA se entregarán en el transcurso de una comida que organizará la Federación y en la que podrán participar cuantos Concursantes y aficionados lo deseen. En el mismo acto se entregarán otras distinciones de la Federación, FIAP, etc.