2014/01/27

URTEROKO BATZORDE ARRUNTEKO DEIALDIA


URTEROKO BATZORDE ARRUNTEKO DEIALDIA
 
Bazkide agurgarria, hurrengo urteroko batzorde arruntera deitzen zaitugu.
 2014ko otsailaren 15ean ARGIZPI argazkizale elkarteko urteroko batzorde arrunta ospatuko da. Lehen deialdia 10:30-etan eta  bigarrengoa 11:00-etan izango dira lokal sozialean. Bertan, ondorengo  gaiak azaldu eta eztabaidatuko dira:
 
GAI ZERRENDA
 
-         Kontuetako eta aurreko urteko balantzeko onespena
-         Zuzendaritza-batzordearen berriztatzea
-          2014aren hitzarmena
-         Proposamenak
-         Eskariak eta galderak
 
                                                              
Idazkaria

 
Iñaki Sanchez Osa
 
 
CONVOCATORIA DE JUNTA ANUAL ORDINARIA
 
Estimado socio, te convocamos a la próxima junta anual ordinaria.
El día 15 de febrero de 2014 se celebrará Junta anual Ordinaria de ARGIZPI argazkizale elkartea, en el local social a las 10:30  horas en primera convocatoria y a las 11:00 la segunda, para decidir sobre los asuntos citados a continuación:
 
ORDEN DEL DIA
 
-         Aprobación de las cuentas y del balance del año anterior.
-         Renovación  de la junta directiva
-         Convenio del año 2014
-         Propuestas
-         Ruegos y preguntas
 
 
El Secretario

 
Iñaki Sanchez Osa